Jharkhand Karnataka Kerala, Lakshadweep Madhya Pradesh (MP) Maharashtra Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland